Genforeningen 2020

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet.

Det sønderjyske projekt 2020 ønsker at samle et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser i hele Danmark både lokalt, regionalt og nationalt. Jubilæumsåret begynder officielt med et åbningsarrangement 10. januar 2020 i København. Også dagene for de to afstemninger i februar og marts vil få en særlig plads i programmet.

Begivenhederne kulminerer 10.-12. juli 2020. Her markeres 100-året for de historiske dage i 1920, hvor Kong Christian 10. red over grænsen til Sønderjylland, der nu var genforenet med Danmark. Det oplyser den sønderjyske organisation Genforeningen 2020, består af de fire sønderjyske kommuner.

Formålet med Genforeningen 2020 er at styrke bevidstheden om genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet til Tyskland. Ambitionen er også at øge kendskabet til det historiske forløb, hvor Sønderjylland blev en del af Danmark og sætte fokus på det europæiske perspektiv i det dansk-tyske grænseland. Samtidig skal markeringen bidrage til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark.