Citychef søges

Citychef

Detailforum er en sammenslutning af detailhandelsaktører i Tønder Kommunes handelsbyer. Det fungerer som et dialogforum, der koordinerer indsats og opgaver på tværs af byernes  handelsstandsforeninger.

Detailforum ønsker at ansætte en citychef til at understøtte den strategiske detailhandelsudvikling i kommunen.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Detailforum og Tønder Kommune. Citychefen får til opgave at efterleve Detailforums målsætninger, som fremgår af samarbejdsaftalen under dette punkt.

I 2019 har og vil Detailforum igangsat/igangsætte BID-projektet med det formål at understøtte byudviklingen. Projektet er i gang for Tønder by. Dette vil give et godt grundlag for citychefens arbejde. BID-projektet er under udrulning til centerbyerne. Citychefen får til opgave at understøtte dette arbejde. 

Citychefen ansættes af Tønder Handelsstandsforening og med sin primære arbejdsplads i Tønder. Da Tønder er den største handelsby, har Detailforum besluttet, at ca. 75 % af arbejdstiden bruges på detailhandelen i Tønder og ca. 25 % på detailhandelen i centerbyerne. Stillingen er på fuld tid.

Jobprofil

Vi har behov for en citychef med et højt kvalifikationsniveau inden for detailhandel. Du kan være uddannet inden for business på et højere niveau og have erfaring med udviklingsopgaver på strategisk niveau.

Citychefens hovedopgaver:

 • Strategisk analyse og planlægning af detailhandelsområdet i Tønder Kommune
 • Konceptudvikling for attraktive bykerner med et godt udbud af vedligeholdte butikker med et varieret vareudbud evt. kombineret med liberalt erhverv
 • Tiltrækning af kædebutikker primært til Tønder by, som har størst potentiale. Derudover konceptudvikling for øvrige byer, hvor lokale interessenter ønsker at arbejde for tiltrækning af mindre kædebutikker
 • Understøtte BID-projektet
 • Udarbejdelse af markedsføringsstrategi
 • Dyrke samarbejdet med detailhandelen i Tyskland (Niebüll) og evt. med byer øst for kommunen (Haderslev og Aabenraa)
 • Øvrige opgaver efter anvisning fra formanden for Tønder Handelsstandsforening og Detailforum

Øvrige opgaver:

 • Dyrke et øget samarbejde mellem foreninger og handel, erhverv og turisme
 • Øge serviceniveau i butikslivet
 • Observatør i de forskellige relevante foreninger i kommunen
 • Skal virke som  facilitator og inspirator.
 • Følge op på og gennemføre de muligheder der er  beskrevet i by- og udviklingsplaner i kommunen vedrørende handelslivet
 • Synliggøre Tønder kommune som handelsby
 • Bindeled mellem detailforum og handelsstandsforeningerne i centerbyerne
 • Markedsføre detail og handel i alle fora
 • Koordinere konkrete fastlagte  indsatsområder med relevante partnere
 • Synliggøre og koordinere detailbutikkernes aktiviteter og arrangementer
 • Søg stillingen her: Jobannonce