De handlende i hele Tønder kommune går online – #Tønderhandlerlokalt

– I denne Coronatid er det vigtigt, at vi står sammen og hjælper hinanden. Der er ingen der er i tvivl om at detailhandlen i Tønder kommune – i Tønder by og de seks centerbyer – har det svært.

– Vores fødevarebutikker har det okay, men specialbutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter og de øvrige detailhandlere har det svært. Samtidig ser vi fra FDIH at de handelsvirksomheder som alene sælger deres varer og ydelser på nettet har det godt og vokser under krisen.

I samarbejdet mellem erhvervsforeningerne i Tønder kommune og i særdeleshed samarbejdet mellem Tønder Handelsstandsforening, Detailforum for Tønder kommune og Tønder Erhvervsråd, er man blevet enige om at støtte op om detailhandlen i Tønder Kommune.

Det gør vi ved at lancere #Tønderhandlerlokalt. Der er ikke tale om en handelsplatform men en oversigt over alle de handlende der forefindes i Tønder kommune. Herunder kontaktinfo samt link til Facebook, LinkedIn samt Instagram. Derudover har hver butik mulighed for, at skrive et budskab til dets kunder på 3-5 linjer.

www.tønderhandlerlokalt.dk

– Denne side samt den tilhørende Facebook side er tænkt dels som opfordring til vores kunder om, at tænke og handle lokalt, for derved, at støtte op om detailhandelen I kommunen, og dels for at skabe et hurtigt overblik for kunderne hvilke butikker der findes i kommunen og ikke mindst kontaktinfo til disse. Siden er oprettet på baggrund af den nuværende krise. Alle erhvervsorganisationer samles nu – midt i krisen – om et nyt sæt indsatsområder, hvor en styrket og koordineret indsats rettet mod udvikling og fremtidssikring af nuværende butikker og tiltrækning nye butikker i fremtiden. Ambitionen er på sigt, at skabe en handelsplatform som er nem og enkel at håndtere for den enkelte detailhandler.

Bo Kjelkvist (formand for Tønder Erhvervsråd): – Vi synes det er vigtigt at vi har fokus på at hjælpe de erhverv og brancher som har det sværest og derfor var det helt naturligt at vi fra Tønder Erhvervsråds side er med til at støtte op om og finansiere denne #Tønderhandlerlokalt for detailhandlen i Tønder kommune.

Anders Jacobsen (formand for Tønder Handelsstandsforening): – Det er med tilfredshed, at vi nu ser de første spæde skridt i retning af et øget samarbejde, på tværs af erhvervsorganisationerne, for at fremme detailhandlens vilkår her i kommunen. Det har i flere år været et centralt fokusområde for Tønder Handelsstandsforenings bestyrelse, at få startet en digitalisering af detailhandlen i Tønder Kommune op. Midler har ikke været der hidtil og vejen er lang endnu, men dette tiltag går i den rigtige retning. Det er med stor tilfredshed, at vores citychef med dette initiativ, i samarbejde med Tønder Erhvervsråd har sat et spændende initiativ i søen, og jeg er helt sikker på, at detailhandlen vil få gavn af det.

Amit Mozumdar (formand for Detailforum for Tønder kommune): – Meget af satsningen fra os og fra Tønder Kommune – med bl.a. ansættelsen af vores nye citychef – har været at få gang i vores tilstedeværelse på internettet. Det synes jeg vi er kommet godt i gang med, med lanceringen af denne #Tønderhandlerlokalt.

#Tønderhandlerlokalt er vores overskrift og indsats og vi mærker en stor interesse blandt detailhandlerne i Tønderområdet for at gå med i denne indsats. Det glæder mig meget at vi nu kan gå direkte til handling, hvor vi længe har savnet en indsats. Vi vil starte med de virksomheder der er parate NU og så gradvist udbygge med dem der gerne vil med. Vi vil komme med gode og brugbare løsninger til alle former for detailhandel og vi udvikler løsningen i et godt samarbejde med lokale firmaer – udtaler Citychef Stephan Scheelke.

– Vi er i en krisesituation nu og derfor er det afgørende for mig, at vi har fokus på hvor vi kan hjælpe og her skal vi prioritere. Derfor er det også naturligt at vi sætter ekstra ind i forhold til vores detailhandel. De er hårdt ramt og vi skal have dem tilbage igen. Vores centerbyers puls vil stå og falde med det liv i centrum som detailhandlen skaber. Jeg forventer at vi fremadrettet vil samarbejde tæt med de erhvervsforeninger vi har i Tønder kommune – udtaler Erhvervsdirektør Peter Engel-Andreasen.

www.tønderhandlerlokalt.dk

For yderligere spørgsmål vedrørende detailhandlen i Tønder: Kontakt Citychef Stephan Scheelke, tlf. 28 25 51 46.

For yderligere spørgsmål vedrørende støtte til erhvervslivet i Tønder kommune, fokus og prioriteter, kontakt Erhvervsdirektør Peter Engel-Andreasen, tlf. 24 83 63 13.